Nadácia - Dar zdraviu

Rating a informácie o Nadácia - Dar zdraviu

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Nadácia - Dar zdraviu 8699 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 725391. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 16.3166% spoločností je horších ako Nadácia - Dar zdraviu.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Nad&aacute;cia - Dar zdraviu" href="http://nadacia-dar-zdraviu.sk-rating.com/">
   <img src="http://nadacia-dar-zdraviu.sk-rating.com/nadacia-dar-zdraviu.png" width="150" height="25" alt="Rating Nad&aacute;cia - Dar zdraviu" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Nadácia - Dar zdraviu

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia